Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Na čem závisí zkratové napětí transformátoru?

2023-10-17

Když dojde ke zkratu primárního vinutí transformátoru, na sekundárním vinutí se vytvoří napětí. Rozhodující faktor při návrhutransformátorů je napětí nakrátko, což je běžně uváděno jako procento jmenovitého napětí transformátoru.


Konstrukce transformátoru, typ a počet závitů vinutí, materiál a konstrukce jádra a frekvence vstupního napětí jsou jen některé z proměnných, které ovlivňují zkratové napětí transformátoru. Obecně platí, že když frekvence vstupního napětí vzroste, dojde také ke zkratovému napětí.


Velikost svodového toku, který je přítomen v jádru transformátoru, je dalším prvkem, který ovlivňuje zkratové napětí transformátoru. Když se část magnetického pole produkovaného hlavním vinutím nespojí se sekundárním vinutím, vyvine se únikový tok. V důsledku toho budou mít transformátory s nižší úrovní svodového toku větší zkratová napětí.


Na zkratové napětí má vliv i impedance transformátoru, což je měření odporu transformátoru proti průchodu elektrického proudu. Nízkoimpedanční transformátory budou mít vyšší zkratové napětí než ty s vysokou impedancí a naopak.


Celkově vzato, azkratové napětí transformátoruje komplikovaná metrika, jejíž fungování a design jsou ovlivněny různými způsoby.