Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Jaký je rozdíl mezi zkratovaným a otevřeným transformátorem?

2023-10-17

K přesunu elektrické energie mezi obvody se používá elektrické zařízení zvané transformátor. Pokud je mezi primárním a sekundárním vinutím transformátoru kanál s nízkou impedancí, je transformátor zkratován. Anotevřený transformátorNa druhé straně k tomu dochází, když je mezi hlavním a sekundárním vinutím transformátoru vysoká impedance nebo přerušený obvod.

Typ poruchy, která se vyvine uvnitř transformátoru, je tím, co odlišuje zkratovaný transformátor od otevřeného transformátoru. Vinutí ve zkratovaném transformátoru jsou vzájemně propojena a tvoří nízkoimpedanční trasu. To má za následek problémy, jako je vysoký průtok proudu, který může poškodit transformátor nebo připojený obvod. Elektrický obvod je přerušenotevřený transformátor, který vytváří vysokou impedanci nebo otevřený obvod mezi primárním a sekundárním vinutím. To může způsobit ztrátu napětí nebo napájení obvodu.

Otevřené transformátoryjsou obvykle způsobeny přerušením jednoho z vinutí v důsledku fyzického poškození nebo přehřátí, zatímco zkratované transformátory jsou často výsledkem selhání izolace nebo zkratu mezi závity. Transformátory, které jsou otevřené nebo zkratované, je třeba opravit nebo vyměnit, aby elektrický systém správně fungoval.